RS Computers

Gratis verzending vanaf 30,-

Totaal: 0,00
RS Computers

Gratis verzending vanaf 30,-

Totaal: 0,00

RS Computers verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde “Carry-in”- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, “muizen”, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, inkt, toners en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers. De garantie voor de producten van RS Computers die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 24 maanden* na datum van aankoop door RS Computers een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoop bedrag. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. Met betrekking tot producten van derden is RS Computers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van RS Computers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt RS Computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. RS Computers is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. 

*Printers van Canon, HP en Epson 12 maanden garantie, Brother na online registratie 24 maanden.

Garantie en Support via fabrikant:

Acer

website: https://www.acer.com/ac/nl/NL/content/standard-warranty
telefoon: 088-4560000

Asus

website: https://eu-rma.asus.com/pick_eu/nl/

BenQ

website: http://www.benq.nl/support/call_us/
telefoon: 0900 2367 669

BENQ kent voor zowel haar doa- als defecte produkten een eigen rechtstreekse garantie afhandeling.

Brother

website: http://www.brother.nl/g3.cfm/s_page/82720
telefoon: 020 5451240

Canon

website: www.canon.nl
telefoon: 020 721 91 03

Voor Canon producten dient u contact op te nemen met Tech Repair BV het Canon repair centre.. Deze verzorgen de garantie op uw product. Voor meer contact informatie zie: http://www.techrepair.nl/ Telefon Nr. 0164 244 222.

Epson

website: http://www.epson.nl/
telefoon: 0900-5050808

Voor Epson producten dient u contact op te nemen met Epson. Deze verzorgen de garantie op uw product. Via Epson is het mogelijk de printer zonder verzendkosten retour te sturen aan een antwoordnummer.

Hitachi

website: http://www.hgst.com/warranty/index_serial.do

HP

website: http://www8.hp.com/nl/nl/contact-hp/phone-assist.html

Voor HP producten dient u contact op te nemen met HP. Deze verzorgen de garantie op uw product.

Iiyama

website: https://iiyama.com/nl_nl/service-form/
telefoon: 0900-6664867

support.nl@iiyama.com

Lenovo

telefoon: 0900-654-654-0

ThinkPad Branded Products:
Tel: 020-513-3939

LG

website: http://nl.lge.com
telefoon: 0900-5435454

Philips

website: https://www.philips.nl/c-w/support-home/service-en-reparatie.html
telefoon: 0900 2021177

Samsung

website: http://www.samsung.nl
telefoon: 0900-7267864

Samsung TFT:
Tel.: 0900-2020088

Samsung HDD:
http://www.samsunghddvalue.com/WebRMA/RMARequest/

Seagate

website: http://www.seagate.com/support/warranty-and-replacements/

Toshiba / Dynabook

website: http://nl.computers.toshiba-europe.com/
telefoon: 0900 1000 1000

Western Digital

website: http://support.wdc.com/warranty/index.asp?wdc_lang=en
telefoon: 00800-27549338

X